Till senaste kommentaren

Varför har ni valt att använda papper och plast till den nya olivoljan i förpackning från Tetra Pak?

Tidigare förpackning kunde med glas och metall återvinnas i det oändliga. Den nya innehåller plast och papper som inte kan återvinnas på ett bra sätt. Hur tänker ni här?
Zeta Kundforum

Kommentarer

 • Tack för att du hörde av dig i en så angelägen fråga. Vi arbetar hårt för att minska vår totala påverkan på klimatet och miljön. Om man fokuserar på klimatpåverkan från förpackningar och transport så står förpackningar för 2/3 av den klimatpåverkan vi mäter och transporter bara för 1/3 då vi till största delen använder tåg och båt.

  Förpackningar är alltså ett område där förändringar kan få betydande effekt för oss.
  Förpackningen som vi valt bygger till största delen på pappersfibrer. Dessa kan materialåtervinnas flertal gånger på ett bra sätt, men fibrerna har en begränsad livslängd. När de inte längre kan bli nya förpackningar används de för att bli varmvatten och el i våra städer, ett mycket mer resurssmart alternativ än att bränna träråvara direkt vilket många av fjärrvärmeverken i Sverige gör idag.

  Pappersproduktionen är nära fossilfri idag, energin är till stor del biprodukter från produktionen, som kommer från träden. Papper är inte en ändlig resurs utan kol i kretslopp. Det kan återanvändas i det oändliga, men måste passera atmosfären och skogen innan det blir papper igen. Det är samma cykel som allt som komposteras.
  Plast vill vi använda så lite som möjligt men den behövs för att skapa en barriär som skyddar olivoljan från omgivningen. Plasten är idag från fossilt ursprung, men vi utreder möjligheten att byta ut den mot förnybar råvara. De olika plastkomponenterna i förpackningen består av PE respektive PP vilka går bra att återvinna. Vi tycker plasten spelar en viktig roll, eftersom en kortare hållbarhet på olivoljan skulle öka risken för att olivoljan slängs. Den totala materialåtgången är betydligt lägre för tetraförpackningen jämfört med glasförpackning vilket gör att transportvikten blir betydligt lägre. Det märks inte minst när man bär hem varan från butik eller den tomma förpackningen till återvinningen.
  Detta märker även du som kund när du ska transportera flaskan hem och bära den till återvinningen. Det får dessutom plats fler flaskor per pall vilket sparar transporter och på så vis faktiskt minskar klimatpåverkan.
  Så har vi alltså resonerat när det gäller den nya förpackningen med olivolja. Hoppas detta gör det enklare att förstå varför vi nu lanserar olivolja i kartongförpackning från Tetra Pak.
  Zeta Kundforum

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.